Personvernserklæring

Personopplysninger

Vi tar personopplysning sikkerheten til våre kunder veldig seriøst. Under får du en beskrivelse av hvordan dine personopplysninger blir håndtert av oss.

Kundeinfo

Når du bestiller hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, telefonnummer, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere og hente varene til og fra deg samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Vi er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti, slik at denne historikken ikke kan slettes. Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn også ip-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen.

Kortnummer

Kortnummer oppbevares ikke av Dexteria Consulting AS.

Loggdata

Vi samler også inn og oppbevarer loggdata som hvilke kategorier og produkter man kikker eller søker på, for å kunne lære hva våre kunder er opptatt av, samt forbedre produktutvalg og tilbud. Informasjonen benyttes også for å produsere trafikkstatistikker for bl.a. kapasitetsplanlegging.

Dexteria Consulting AS selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi verken bytter eller videreformidler slik informasjon med tredjepart. Dexteria Consulting AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor.