Dexteria Consulting AS Avtalevilkår

1. Generell:

Utleievilkår og betingelsene herunder gjøres gjeldende mellom Utleier "Dexteria Consulting AS" og Leietaker av våre flyttebokser og andre flyttematerialer. Andre betingelser eller endringer foruten det som er gjeldende herunder, må signeres skriftlig av både utleier og leietaker. Ved bruk av våre tjenester samtykker Leietaker til de til enhver tid gjeldende vilkår.

2. Leie:

Alle våre priser er inkludert moms for private, ekskludert moms for bedrifter. Ellers vil det belastes et fraktbeløp på kr 198,- som dekker levering og henting. Hvis kunden blir forhindret i å være til stede ved avtalt levering eller hentingstidspunkt, må dette opplyses Dexteria Consulting AS seinest klokken 12:00 dagen før opprinnelig avtalt levering- eller hentingstidspunkt. Ta kontakt med oss på 22 22 25 00. Ekstra gebyrer vil bli belastet ved ikke oppmøte / forsinket oppmøte i forhold til avtalt tid og dato for henting og levering. Se Priser. Dexteria Consulting AS ønsker til enhver tid å hente og levere våre ordre til avtalt tidspunkt og sted for våre kunder. Ekstremvær og vinter/snøføre vil i noen tilfeller gjøre at vi ikke klarer å opprettholde være plikter ovenfor våre kunder. I slike tilfeller, vil vi så fort det lar seg gjøre, ta direkte kontakt med kunden på telefon og meddele situasjonen for deretter å bli enige om en løsning.

2.1. Utstyr:

Dexteria Consulting AS tilbyr utleie av flyttebokser og andre flytteutstyr. Vi tilbyr også salg av forbruksmaterialer.

2.2. Leietid:

Avtalt tidsrom for leie av våre flyttebokser og andre flytteutstyr mellom Utleier og Leietaker. Ved levering og henting av flyttebokser og annet flytteutstyr, må enten Leietaker eller utnevnt myndig person av leietaker være fysisk til stede ved avtalt levering og hente adresse. Flyttebokser og annet flytteutstyr vil ikke bli utlevert før signering av leveringsdokumentasjon av Leietaker eller utnevnt myndig person i Leietakers sted.

2.3. Levering:

Dexteria Consulting AS leverer flytteboksene og andre flytteutstyr og forbruksmaterialer til Leietaker til avtalt tid og dato. Flytteboksene og flytteutstyret vil være rene og klar til bruk ved levering. Alt vil bli levert til avtalt adresse ved hovedinngangen. Om Leietaker ønsker å få levert flytteboksene til riktig etasje og leilighet, kan dette avtales nærmere i kontakt med Dexteria Consulting AS på tlf 22 22 25 00.

2.4. Henting:

Dexteria Consulting AS henter flytteboksene og andre flytteutstyr til avtalt tid og dato ved henteadressen. Leietaker har ansvar for å sørge for at alle flyttebokser og flytteutstyr står klare ved hovedinngangen. Leietaker har også ansvaret for at flyttebokser og flytteutstyret er i normal god stand når de blir hentet i forhold til da de ble levert. Om Leietaker ønsker at Dexteria Consulting AS skal hente flytteboksene i leilighet uten heis, kan dette avtales nærmere i kontakt med Dexteria Consulting AS på tlf 22 22 25 00.

2.5. Reklamasjon:

Om Leietaker mener at det er en mangel etter levering av flyttebokser, flytteutstyr og flyttematerialet, må dette meldes inn til Dexteria Consulting AS senest 24 timer etter at flytteboksene, flytteutstyr og flyttematerialet er utlevert til Leietaker. Dette må gjøres skriftlig til kundeservice@dexteria.no. Mangelen vil da bli rettet opp av Dexteria Consulting AS snarest.

3. Under bruk:

Flytteboksene og flytteutstyret må bare brukes til de oppgaver og formål som de er ment for. Flytteboksene og flytteutstyret må ikke påføres permanent merking og etiketter må fjernes før levering. Kjemikalier og liknende skal ikke transporteres i flytteboksene. Det er Leietakers plikt til å sørge for at flytteboksene og flytteutstyret leveres i den stand som da Leietaker fikk dem utlevert av Dexteria Consulting AS. Firmalogo skal ikke skrapes/hviskes bort. Om nødvendig rengjøring og reparasjon av flyttebokser og flytteutstyr må gjøres, vil dette bli belastet Leietaker. Inngrep som endrer flytteboksenes og eller flytteutstyrets struktur eller funksjon vil resulterer i erstatning.

4. Betaling:
- Online betaling med Visa/Master kort
- Paypal
- Bankterminal ved levering (Ekstra gebyr på 75kr)
- Faktura (Ekstra gebyr på 75kr)

5. Ansvar

5.1 Utleier:

Dexteria Consulting AS er ansvarlig for å levere flyttebokser, flytteutstyr og annet bestilt forbruksvarer til avtalt tid, dato og sted med Leietaker. Vi er også ansvarlig for at flyttebokser og flytteutstyret er i god og ren stand og klar til bruk ved levering. Ved normal slitasje av flytteutstyret og flyttebokser, vil Dexteria Consulting AS være ansvarlig for vedlikeholdet.

5.2 Leietaker:

Leietaker er ansvarlig i hele leieperioden for skade og eller tap av leid flyttebokser og flytteutstyr, utenom den normale slitasjen under bruk. Leietaker er pliktet til å betale erstatning til Dexteria Consulting AS for skadet eller tapte flyttebokser og flytteutstyr. Ved skadet og eller tapt flyttebokser og flytteutstyr, forplikter Leietaker umiddelbart å varsle Dexteria Consulting AS.

6. Heving/avbestilling/forlengelse/endring i leie av Dexteria Consulting AS flyttebokser

6.1 Heving:

Både Dexteria Consulting AS og Leietaker har mulighet til å heve avtalen hvis det foreligger:
- Mangel av bestilt vare ved levering etter avtalt tidspunkt og sted.
- Manglende betaling. Ved valg av terminalbetaling ved levering, vil det tilkomme et gebyr på kr 75,-.
- Leietaker videreleier / låner / ødelegger leid utstyr med overlegg.
- Leietaker blitt erklært umyndig eller ved bortgang.

6.2 Avbestilling:

Avbestilling må finne sted seinest klokken 12:00 dagen før avtalt leveringsdato. Avbestilling kan gjøres ved å ringe til Dexteria Consulting AS på 22 22 25 00.

6.3 Forlengelse av leietid:

Forlengelse av leietiden for flyttebokser og flytteutstyr må varsles Dexteria Consulting AS seinest klokken 12:00 dagen før avtalt hentetid og dato. Om dette er tilfelle, vil minimum forlengelsesperiode og pris være 1 uke. Se Priser. Om forlengelse av leietid ikke meldes ifra til Dexteria Consulting AS på 22 22 25 00, seinest 24 timer før avtalt hentetidspunkt, vil Leietaker belastes for transport og tiden det har tatt i forbindelse med bomtur under henting i tillegg til 1 uke ekstra leie. Se Priser.

6.4 Endring av leieperiode:

Endring av leieperiode må varsles Dexteria Consulting AS seinest klokken 12:00 dagen før opprinnelig avtalt leveringstidspunkt på tlf 22 22 25 00. Om du vet at det vil ta deg fire uker å flytte, vil bestilling av fire uker leieperiode være billigere for deg enn 3 uker + 1 uke i etterkant.